Jandarma ve Sahil Güvenlik Memurları Becayiş

Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Jandarma ve Sahil Güvenlik Becayiş. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının merkez ve taşra teşkilatlarında görevli Devlet Memurlarının, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının merkez ve taşra teşkilatlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfları hariç Devlet memurları hakkında uygulanır. Aday memurlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar

MADDE 9 – (1) Atamalarda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur f) (Ek:RG-28/3/2013-28601) (Değişik:RG-28/3/2020-31082) Aynı kurumda farklı yerlerde görev yapan aynı sınıf ve unvandaki devlet memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme (becayiş) suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi, atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlıdır.

Şehir içi ve şehir dışı becayiş ilanlarını görmek için tıklayınız

Bu mevzuatta yer alan diğer (aşağıdaki) başlıkların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

 • Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Esaslar
 • Temel ilkeler
 • Hizmet bölgeleri ve bölgelerde zorunlu çalışma süreleri
 • Hizmet bölgesinin tespiti
 • İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanma
 • Atanma müracaat ve atama dönemleri
 • Gerçek dışı beyan
 • Atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar
 • Hizmet gereği yapılacak yer değiştirmeler
 • Mazerete bağlı yer değiştirmeler
 • İsteğe bağlı yer değiştirmeler
 • İdari ve zaruri sebeplerle yer değiştirme
 • Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler
 • Bölge hizmetinden sayılacak süreler
 • Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler
 • Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler
 • Müracaat şekli ve atama teklifleri
 • Atama yetkisi

becayiş kelimesi bulunmayan mevzuatlarda parantez içindeki becayiş kelimeleri tarafımızca eklenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir